PROGRAMA


Activitats interactives Musiclab:

SESSIONS PEDAGÒGIQUES

Màster / class interactives per multi-centres. Músics de reconegut prestigi ens ofereixen classes obertes, participatives i amb possibilitat d’interacció en directe. Els professionals mostraran continguts pedagògics musicals especialitzats en les seves diferents disciplines instrumentals, i recolzant-se en diferents estils i / o repertoris.

METODOLOGIA

L’activitat es basa en l’emissió en directe d’una classe a la que estan connectats de 4 a 5 centres. Des dels centres, un coordinador pedagògic del centre col·laborador (cada centre té un coordinador) s’encarrega de dinamitzar i vehicular les preguntes que es formulen directament des dels centres al músic convidat, que des del plató Musiclab (Cornellà) contesta en el moment els dubtes formulades. Cada centre, en el moment de la connexió, acull a un nombre mínim de 4 persones i un màxim de 50. Després de la finalització de l’activitat, els continguts i el “report” de la sessió interactiva quedaran en emissió permanent en Musiclabtv i en la videoteca Musiclab per al seu accés lliure.

La primera programació Musiclab Sessions Pedagògiques març/juny 2010, s’ha produït i realitzat des de Citilab. Futures programacions contemplen la possibilitat que els centres col·laboradors puguin produir i emetre els seus propis continguts i Musiclab passar a ser l’eix vehicular i plataforma de coordinació.

AUDICIONS MUSICALS

Audicions interactives per multi-centres. Artistes i/o formacions musicals de reconegut prestigi ens oferiran sessions musicals obertes, participatives i amb possibilitat d’interacció en directe. Les sessions mostraran els treballs musicals d’autors i/o formacions musicals especialitzades. Veure nous talents i / o presentar treballs musicals de formacions consagrades, per accedir a les claus i l’origen de les dificultats i els secrets que comporta realitzar un treball professional musical, del concepte a la cançó. Les audicions musicals presenten la possibilitat que el contingut contingui elements multidisciplinars, relacionant música i altres arts escèniques.

ACTIVITATS OBERTES DE LA COMUNITAT MUSICLAB OBERTA (CMO)

Comunitat Musiclab Oberta, C.M.O. Lloc on romandran, després de la realització i emissió en directe, tots els continguts interactius generats en les sessions pedagògiques i audicions musicals.

La CMO a més, oferirà puntualment contingudes en diversos formats participació en festivals, emissions en streaming, entrevistes ….

La CMO és una plataforma al servei de les membres de la seva comunitat i dels centres col.laboradors del programa Musiclab. Els seus contingudes són realitzats per i pels membres de la comunitat.

Tots els continguts seran accessibles des de la Musiclabtv i la videoteca Musiclab, per tal de generar un lloc comú on trobar respostes a diverses temàtiques que abastin de l’autogestió a la pedagogia, de la recerca a la creació. Seminaris, debats, assaigs … continguts produïts per l’equip Musiclab i oberta a col.laboracions externes.

La primera programació Musiclab COMUNITAT MUSICLAB OBERTA (CMO març/juny 2010) s’ha produït i realitzat des Musiclab. Futures programacions contemplen la possibilitat que els centres col·laboradors puguin produir i emetre els seus propis continguts i Musiclab passar a ser l’eix vehicular i plataforma de coordinació.

C.M.O. UN LLOC COMÚ PER COMPARTIR CONTINGUTS

C.M.O, un projecte d’investigació musical.

A la CMO es desenvoluparan projectes cooperatius que aportaran sistemes i aplicacions per a fomentar i nodrir la comunitat musical d’eines per a l’autogestió, creació, producció i altres aspectes relacionats amb la música.