QUI SOM?/QUE FEM?


El projecte

MUSICLAB, és una oferta estable de continguts musicals online, multidisciplinars i multiestilístics, per a tots els nivells i totes les edats. Un projecte dissenyat per a entitats interessades en la docència musical online i/o per a entitats interessades en la dinamització cultural en general, com ara biblioteques, casals, centres de primària i secundaria, associacions.

L’objectiu del projecte es posar a l’abast de tothom continguts per a fomentar el coneixement i la pràctica musical, oferir continguts musicals interactius i innovadors als/les futurs/es creadors/es, per a conèixer les possibilitats de les eines digitals com a vehicles de coneixement i visualització del nostre futur immediat, desenvolupar un espai de formació, creació i investigació on poder exhibir les creacions dels nostres futurs artistes, posar en pràctica les eines que les noves tecnologies ens ofereixen i transmetre l’interès per la cultura, per la música en particular, mostrant que el coneixement pot ser adquirit de forma lúdica, pràctica i interactiva.

Dotar d’un programa d’activitats on la dinamització musical en xarxes digitals és l’activitat principal i el punt de referència de les accions, Xarxes que permetin el desenvolupament dels mecanismes que en l’actualitat utilitza el món de la música professional.

Una oportunitat on realitzar el primer contacte amb les necessitats musicals professionals i de la gestió cultural.

Musiclab és un lloc virtual de participació, innovació i interacció

  • on generar malles creatives i interactives entre centres musicals,
  • on oferir pedagogia musical en xarxa,
  • on apropar les eines multimèdia als participants
  • on conèixer els diferents aspectes de l’obra artística, creació, gestió, promoció, exhibició…

Un projecte per a proporcionar un punt de referència on tastar de manera virtual el món musical professional.

El disseny de la programació d’activitats que presentem està adaptat a les diferents possibles necessitats i interessos dels/les participants, i per al màxim ventall de nivells artístics possibles.

Per què al Citilab

La innovació social digital és el camp d’acció i de recerca de CITILAB, centre que promou la cultura tecnològica en base a projectes ciutadans amb impacte en el seu entorn. MusicLab és una proposta que respón a aquests objectius i que permet als usuaris convertir-se en creadors digitals tot adquirint les competències digitals necessàries convertint el procés de producció en via d’aprenentatge.

COMPARTINT CONEIXEMENT: Seguint aquest model, CITILAB no és només una metodologia d’ aprenentatge o una plataforma formativa, sino que articula al seu voltant una comunitat online que fa un ús intensiu de recursos audiovisuals per compatir coneixement.


REALITZACIÓ: SESSIONS PEDAGÒGIQUES INTERACTIVES
Les activitats de producció i realització de les sessions MUSICLAB es duran a terme a les instal·lacions CITILAB de Cornellà. Totes les sessions pedagògiques i les audicions en directe estàn dotades d’elements interactius per a permetre la participació online dels/les assistents. Durada de les sessions online: 45/60 minuts.


ESTRUCTURA I TEMPORITZACIÓ DE LES SESSIONS MUSICLAB

FASE A
: 20 minuts de classe magistral.
La primera part de la sessió es planteja com a mostra pràctica dels coneixement a transmetre

FASE B
: 10 minuts. Assimilació.

En finalitzar els 20 minuts inicials, la connexió queda aturada 5 minuts per a que els/les participants puguin reflexionar i pensar les seves preguntes.

Aquesta aturada està dissenyada perquè els/les participants que accedeixin al servei des d’un centre, amb la presència d’un/a professor/a del centre, puguin compartir i reflexionar respecte a al contingut.


FASE C
: 20 minuts d’interacció amb els/les assistents.
Els/les participants podran exposar les seves impressions i/o dubtes i ser contestades totes les preguntes.

FASE D
: 10 minuts de recapitulació.

Recapitulació per part del/la docent amb la inclusió dels dubtes sorgits i conclusions finals.

Al dia següent de la realització de les sessions, aquestes romandran accessibles als/les participants per a la seva visualització.