Objectius Generals


L’objectiu del projecte és posar a l’abast de tothom el coneixement necessari per a fomentar la pràctica musical creant una xarxa de centres interessats en continguts pedagògics musicals. D’aquesta manera, es pretén que les sessions de música online serveixin de càpsules pedagògiques complementàries als projectes curriculars de cada centre, oferint noves perspectives -puntuals i especialitzades- que ajudin a la diversitat i la dinamització de la formació musical global. La pròpia experiència com a professors de música dels seus dos impulsors, Sergio Ramos i Santi Sánchez els va inspirar per posar en marxa aquesta iniciativa que dinamitzen a partir de:

Oferir continguts musicals interactius i innovadors als/les futurs/es creadors/es

Conèixer les possibilitats de les eines digitals com a vehicles de coneixement i visualització del nostre futur immediat,

Desenvolupar un espai de formació, creació i investigació on poder exhibir les creacions dels nostres futurs artistes

Posar en pràctica les eines que les noves tecnologies ens ofereixen i transmetre l’interès per la cultura, per la música en particular, mostrant que el coneixement pot ser adquirit de forma lúdica, pràctica i interactiva.